Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy z oceną bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na podstawie danych o wypadkach drogowych . = Problems with assessing safety of vulnerable road users based on traffic accident data

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 4 / II

Autorzy

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo ruchu drogowego ; niechronieni uczestnicy ruchu ; dane o wypadkach drogowych ; baza CARE ; jakość danych ; road safety ; vulnerable road users ; accident data quality ; CARE database ; accident statistics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

149-168

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.12.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2016; No 4 / II; 149-168
×