Details

Title

Harmonogramowanie realizacji obiektów liniowych z ograniczoną dostępnością zasobów . = Scheduling linear construction projects with constraints on resource availability

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Keywords

zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym ; harmonogramowanie realizacji obiektów liniowych ; alokacja zasobów ; construction project management ; linear project scheduling ; resource allocation

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

3-15

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945

Source

Archives of Civil Engineering; 2017; No 1; 3-15
×