Details

Title

Wpływ czasu utwardzania na wydajność betonu na bazie scorii wulkanicznej . = Effects of curing time on the performance of volcanic scoria-based binder concretes

Journal title

Archives of Civil Engineering

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Keywords

czas utwardzania ; przepuszczalność wody ; porowatość ; przenikalność chlorków ; odporność na korozję ; cementmieszany ; scoria wulkaniczna ; Curing time ; Water permeability ; Porosity ; Chloride penetrability ; Corrosion resistance ; Binders ; Volcanic scoria

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

133-150

Publisher

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Date

31.03.2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-2945
×