Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ czasu utwardzania na wydajność betonu na bazie scorii wulkanicznej . = Effects of curing time on the performance of volcanic scoria-based binder concretes

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

czas utwardzania ; przepuszczalność wody ; porowatość ; przenikalność chlorków ; odporność na korozję ; cementmieszany ; scoria wulkaniczna ; Curing time ; Water permeability ; Porosity ; Chloride penetrability ; Corrosion resistance ; Binders ; Volcanic scoria

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

133-150

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

31.03.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×