Szczegóły

Tytuł artykułu

Plan i symulacja projektu klimatyzacji w szpitalu, na podstawie obliczeniowej mechaniki płynów . = Design and simulation of an air conditioning project in a hospital based on computational fluid dynamics

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

technologia obliczeniowa mechanika płynów ; czysta sala operacyjna ; symulacja numeryczna ; model turbulencji ; projekt inżynieryjny ; Computational fluid dynamics technology ; clean operating room ; numerical simulation ; turbulence model ; engineering design

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

23-38

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×