Szczegóły

Tytuł artykułu

Symulacja reakcji sejsmicznej łączników belkowo-słupowych wykonanych z betonu zbrojonego z dostosowaniem powierzchni NURBS . = Simulation of seismic response of reinforced concrete beam-column joints with NURBS surface fitting

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

krzywa B-sklejana ; NURBS ; powierzchnia reakcji sejsmicznej (SRS) ; łącznik RC ; model analityczny ; algorytm genetyczny ; właściwości tektoniczne ; B-spline ; NURBS ; seismic response surface (SRS) ; RC joint ; analytical model ; genetic algorithm ; tectonic characteristics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

71-84

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×