Szczegóły

Tytuł artykułu

Odpowiedź dynamiczna konstrukcji Forum Gdańsk wywołana ruchem kolejowym . = Dynamic response of Forum Gdansk structure due to rail traffic

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

dynamika konstrukcji ; analiza MES ; wpływ drgań na konstrukcję ; structural dynamics ; FEM analysis ; vibrations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

85-97

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×