Szczegóły

Tytuł artykułu

Odkształcenie plastyczności płyt wykonanych z cementowego materiału kompozytowego wzmocnionego siatką hybrydową oraz włóknami

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

cementowe materiały kompozytowe ; zginanie ; odchylenie ; plastyczność ; siatkobeton ; zbrojenie hybrydowe ; siatka ; włókna ; bending ; deflection ; ductility ; hybrid reinforcement ; mesh ; fibres

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

115-137

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2017; No 3; 115-137
×