Szczegóły

Tytuł artykułu

Szczelinowanie hydrauliczne próbek skalnych za pomocą wody, ditlenku węgla oraz „slickwater” . = Laboratory hydraulic fracturing tests of rock samples with water, carbon dioxide, and slickwater

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

szczelinowanie hydrauliczne ; stanowisko do szczelinowania ; wytrzymałość skał na rozciąganie ; fracturing test stand ; hydraulic fracturing ; tensile rock strength

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

139-148

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×