Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ czynników środowiskowych na komfort pracowników na przykładzie temperatury otoczenia . = The influence of environmental factors on employee comfort based on an example of location temperature

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

rusztowania ; bezpieczeństwo ; temperatura ; scaffoldings ; safety ; temperature

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

163-174

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×