Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural Aspects of Fatigue Life of Sn-Zn Lead-free Solders with 1% of Ag Addition

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Lead-free solders ; Microstructure ; mechanical properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.03.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118817 ; ISSN 2299-2944
×