Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructural and Tribological Characterization of Aluminium Bronzes with Additions of Si and Cr

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative foundry technologies and materials ; Wear resistant aluminium bronze ; TDA method ; Microstructure ; Tribological properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.03.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118818 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2018; vol.18; No 1
×