Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Mechanical Properties of Duplex Structured Mg-Li-Zn-Y Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Mg-Li-Zn-Y alloy ; Microstructure ; mechanical properties ; Extrusion

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.03.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118834 ; ISSN 2299-2944
×