Szczegóły

Tytuł artykułu

THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF MAGNESIUM ALLOYS Mg-Li-RE AFTER THE PROCESS OF CASTING AND EXTRUSION

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

ultra-light Mg-Li-RE alloys ; extrusion process ; Microstructure ; mechanical properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018-03-06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118905 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2018; vol. 63; No 1
×