Szczegóły

Tytuł artykułu

STUDY OF GOLD, COPPER AND NICKEL ADSORPTION, FROM THEIR ACIDIC CHLORIDE SOLUTIONS, ONTO ACTIVATED CARBON

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

adsorption ; gold(III) chloride ions ; recovery ; recycling

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018-03-06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118911 ; ISSN 1733-3490
×