Szczegóły

Tytuł artykułu

SOLID STATE SYNTHESIZED YVO4:Dy3+/ SiO2 COMPOSITES: MICROSTRUCTURES AND OPTICAL CHARACTERISTICS

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Solid State ; Composite ; SiO2 ; Luminescence

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018-03-06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/118928 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2018; vol. 63; No 1
×