Szczegóły

Tytuł artykułu

Expression of ADAMTS-7 in myocardial dystrophy associated with white muscle disease in lambs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

ADAMTS-7 ; myocardial dystrophy ; lamb ; white muscle disease

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119029 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2018; vol. 21; No 1
×