Szczegóły

Tytuł artykułu

Photodynamic therapy of red and blue lights on Malassezia pachydermatis: an in vitro study

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

dog ; LEDs ; PDT ; Malassezia infection

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119037 ; ISSN 1505-1773
×