Szczegóły

Tytuł artykułu

Freezability and fertility of frozen-thawed boar semen supplemented with ostrich egg yolk lipoproteins

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 21

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

boar ; egg yolk lipoproteins ; cryopreservation ; artificial insemination

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

255–263

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2018.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119046 ; ISSN 1505-1773
×