Szczegóły

Tytuł artykułu

Susceptibility of Hypsipyla grandella (Lepidoptera: Pyralidae) to Bacillus thuringiensis strains

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Bacillus thuringiensis ; bioassays ; biocontrol ; forest pest ; mahogany shoot borer

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.03.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119121 ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2018; vol. 58; No 1
×