Szczegóły

Tytuł artykułu

Stress-tolerant antagonistic plant growth-promoting rhizobacteria from Zea mays

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

antagonism ; Bacillus ; maize ; phosphate solubilization ; plant growth promotion ; stress tolerance

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.07.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119127 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2018; vol. 58; No 2
×