Szczegóły

Tytuł artykułu

Insecticidal activity of Brassica alba mustard oil against lepidopteran pests Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae), Dendrolimus pini (Lepidoptera: Lasiocampidae), and Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

biopesticide ; Cydia pomonella ; Dendrolimus pini ; ingestive application ; Spodoptera exigua

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.07.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119129 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2018; vol. 58; No 2
×