Szczegóły

Tytuł artykułu

Divergent Priors and Well Behaved Bayes Factors

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

improper prior ; Bayes factor ; marginal likelihood ; shrinkage prior ; measure

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

1-31

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Data

31.03.2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/cejeme.2014.119228 ; ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X
×