Szczegóły

Tytuł artykułu

Pure Infinitely Self-Modifying Code is Realizable and Turing-complete

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 64

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

x86 ; x86-64 ; assembly language ; self-modifyingcode ; Turing-completeness ; code obfuscation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2018.05.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119359 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×