Szczegóły

Tytuł artykułu

The accumulation of SA- and JA-signaling pathways in the response of Glycine max cv. “Nam Dan” to infestation by Aphis craccivora

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/jppr-2017-0043 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2017; vol. 57; No 4
×