Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of optimal doses of glyphosate for controlling weeds at several stages in southwestern Buenos Aires province (Argentina)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 57

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/jppr-2017-0047 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2017; vol. 57; No 4
×