Szczegóły

Tytuł artykułu

Immunophenotypic characteristics and karyotype analysis of bone marrow-derived mesenchymal stem cells of rabbits duringin vitro cultivation

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

mesenchymal stem cells ; monoclonal antibodies ; E-cadherin ; N-cadherin ; actin ; vimentin

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0086 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2017; No 4
×