Szczegóły

Tytuł artykułu

Validation of relationship between milk resistance and daily yield of dairy cows

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

resistance ; milk ; conductivity ; yield ; dairy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0092 ; ISSN 1505-1773
×