Szczegóły

Tytuł artykułu

Comparison of serum concentrations of environmental allergen-specific IgE in atopic and healthy (nonatopic) horses

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

IgE ; equine atopic dermatitis ; healthy horses ; immunology ; allergens

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0099 ; ISSN 1505-1773
×