Szczegóły

Tytuł artykułu

STRATEGIE PODWYŻSZANIA JAKOŚCI ŻYCIA A MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DOBROSTANU PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W WYMIARZE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

No LXX

Autorzy

Słowa kluczowe

niepełnosprawność ; dobrostan ; jakość życia ; organizacja pozarządowa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×