Szczegóły

Tytuł artykułu

Международный семинар Актуальные проблемы образования: теория, методология, практика, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан, 12–14 декабря 2017 г.)

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LXVII

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2018.03.30

Typ

Sprawozdania / Reports

Identyfikator

ISSN 0037-6744
×