Szczegóły

Tytuł artykułu

Saint Augustine’s 80th homily on the Gospel of John. Text analysis as a contribution to the debate on understanding baptism . = 80. homilia św. Augustyna o Ewangelii według św. Jana. Analiza tekstu jako przyczynek do debaty o rozumieniu chrztu

Tytuł czasopisma

Studia Nauk Teologicznych

Rocznik

2018

Wolumin

Tom 13

Autorzy

Słowa kluczowe

Augustyn ; Marcin Luter ; reformacja ; Chrzest ; słowo ; In Iohannes euangelium tractatus ; homilia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

197-214

Wydawca

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Data

2019.02.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/119670 ; ISSN 1896-3226

Źródło

Studia Nauk Teologicznych; 2018; Tom 13; 197-214
×