Szczegóły

Tytuł artykułu

Dye removal from textile waste water using potato starch:parametric optimization using Taguchi design of experiments

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 44

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Optimization ; potato starch ; Taguchi method ; spent dye

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.24425/119703 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×