Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytoextraction of Cr by maize (Zea mays L.).The role of plant growth promoting endophyte and citric acid under polluted soil

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 44

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

maize ; phytoextraction ; chromium ; citric acid ; Burkholderia vietnamiensis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.24425/119705 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×