Details

Title

OD SOCJOLOGII TRANSFORMACJI DO SOCJOLOGII SFERY PUBLICZNEJ. NOWE MOŻLIWOŚCI SYNTEZY WIEDZY O ZMIANIE SYSTEMOWEJ

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2017

Issue

No 4

Authors

Keywords

socjologia sfery publicznej ; socjologia transformacji ; nowy instytucjonalizm ; sfera publiczna ; przemiany społeczne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2017; No 4
×