Szczegóły

Tytuł artykułu

WPŁYW POCHODZENIA SPOŁECZNEGO I CZYNNIKÓW MERYTOKRATYCZNYCH NA KAPITAŁ SPOŁECZNY

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

status rodziców ; zdolności jednostek ; uzyskiwanie pomocy ; sieci znajomych

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Źródło

Studia Socjologiczne; 2017; No 4
×