Szczegóły

Tytuł artykułu

PRZESTRZEŃ I JEJ MATERIALNE WYMIARY JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA SOCJOLOGA

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Data

2017.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×