Szczegóły

Tytuł artykułu

Parallel patterns determination in solving cyclic flow shop problem with setups

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/acsc-2017-0011 ; ISSN 1230-2384
×