Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Service Properties of Copper Alloys

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 3 September

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2016

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2016-0211 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2016; No 3 September

Referencje

Nagarjuna (1999), J Mater Sci, 34, doi.org/10.1016/S0921-5093(98)00882-X ; Asadi Kouhanjani (2009), J Alloy Compd, 480. ; Nagarjuna (1997), J Mater Sci, 32. ; Çetinarslan (2009), Mater Design, 30. ; Thomson (1984), Metall Trans A, 15, 931, doi.org/10.1007/BF02644567 ; Nagarjuna (1995), Mater T JIM, 1058, doi.org/10.2320/matertrans1989.36.1058 ; Nagarjuna (2002), Mat Sci Eng A Struct, 335. ; Ružić (2013), Mater Design, 49. ; Dutkiewicz (1977), Metall Trans A, 8, 751, doi.org/10.1007/BF02664785 ; Semboshi (2010), Mater Sci Forum, 654. ; Nagarjuna (2008), Mat Sci Eng A Struct, 491, doi.org/10.1260/136943308786412050 ; Semboshi (2011), Mater Trans, 50. ; Markandeya (2006), Characterization, Mater, 348. ; Markandeya (2005), Characterization, Materials, 360. ; Markandeya (2005), Mat Sci Eng A Struct, 404. ; Dutkiewicz (1978), Met Technol, 333, doi.org/10.1179/mt.1978.5.1.333 ; Blacha (2010), Mater Engineering, 1. ; Nagarjuna (2008), Mat Sci Eng A Struct, 498.
×