Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization of Selected Parameters of Organic-Inorganic Hybrid Membranes Based on Various Polymers and Nd-Fe-B Fillers

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2016

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2016

Identyfikator

DOI: 10.1515/amm-2016-0295 ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2016; No 4 December

Referencje

Rybak (2013), Purif Technol, 118. ; Grzywna (2011), Membr Sci Tech, 14. ; Vu (2003), Membr Sci, 211. ; Rao (2011), Purif Technol, 78. ; Defontaine (2010), Sci, 343. ; Gancarz (2006), Polym J, 4. ; Freeman (null), of Membranes for Gas and Vapor Separation, Materials Science. ; Kangarlou (2007), Pharm Sci, 3. ; Bystrzejewski (2013), Powder Technol, 246. ; Rybak (2014), Pap, 10, 1332. ; Minko (2010), Symp, 295. ; Sieffert (2011), Purif Technol, 77. ; Boczkowska (2012), Composites, 43, 636, doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.08.026 ; He (2002), Desalination, 146. ; Strzelewicz (2013), Acta Phys Pol, 44. ; Kumbar (2010), Membr Sci, 347. ; Dudek (2013), Purif Technol, 109. ; Rybak (2014), Sci Technol, 49. ; Borys (2013), Eng Chem Res, 52. ; Krasowska (2012), Membr Sci, 415. ; Li (2010), Membr Sci, 356. ; Maachou (2012), Biochem Biotechnol, 168. ; Rybak (2009), Acta Phys Pol B, 40. ; Boczkowska (2009), Mater Sci, 44. ; Rybak (2009), Membr Sci, 336. ; Aparicio (2004), Gel, Sci Technol, 31. ; Rybak (2012), Sci Technol, 47. ; Hradil (2007), Funct Polym, 67. ; Hibshman (2003), Membr Sci, 211.
×