Szczegóły

Tytuł artykułu

Epidemiology of intramammary infections with Staphylococcus aureus and mastitis streptococci in a dairy cattle herd with a history of recurrent clinical mastitis

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0017 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2017; No 1
×