Szczegóły

Tytuł artykułu

In vitro effect of leptin on anterior pituitary cells LH secretory activity during early pregnancy in pig

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/pjvs-2017-0010 ; ISSN 1505-1773
×