Szczegóły

Tytuł artykułu

Explosion Testing of a Polycarbonate Safe Haven Wall

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2016

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2016

Identyfikator

DOI: 10.1515/amsc-2016-0055 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2016; No 4
×