Szczegóły

Tytuł artykułu

Laboratory Investigations of Stationary Methane Anemometer

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/amsc-2017-0061 ; ISSN 0860-7001

Źródło

Archives of Mining Sciences; 2017; No 4
×