Szczegóły

Tytuł artykułu

Variability of Mercury Content in Coal Matter From Coal Seams of The Upper Silesia Coal Basin

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/amsc-2017-0058 ; ISSN 0860-7001
×