Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation the Value of Some Petrographic, Physico-Chemical and Geochemical Indicators of Quality of Coal in Paralic Series of the Upper Silesian Coal Basin and Attempt to Find a Correlation Between Them

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 33

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/gospo-2017-0004 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2017; vol. 33; No 1

Referencje

Micek (2013), i in i Wpływ zawartości siarki i chloru w węglu na zjawisko korozji w procesach spalania Przegląd nr, Górniczy, 3, 93. ; Pendias (1964), Badania geochemiczne węgli z warstw wałbrzyskich i białokamieńskich Zagłębia Wałbrzyskiego Kwartalnik, Geologiczny, 8, 769. ; Ward (1999), i in i Mineral matter and trace elements in coals of the Gunnedah Basin New South Wales Australia, International Journal of Coal Geology, 40, 281, doi.org/10.1016/S0166-5162(99)00006-3 ; Lindahl (1986), i Factors influencing major minor and trace element variations in U coals Vorres red Mineral matter and ash in coal Americal Chemical ,, Society Symposium Series, 61, doi.org/10.1021/bk-1986-0301.ch005 ; Asuen (1987), Assessment of major and minor elements in the Northumberland Coalfield England, International Journal of Coal Geology, 9, 171, doi.org/10.1016/0166-5162(87)90044-9 ; Wdowin (2014), i Analiza popiołów lotnych pod katem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Polityka Energetyczna, Energy Policy Journal, 17, 369. ; Wagner (2012), i Distribution of selected trace elements in density fractionated Waterberg coals from South Africa, International Journal of Coal Geology, 94, 225, doi.org/10.1016/j.coal.2012.01.005 ; Kuhl (1961), i O chlorze i fosforze w węglach kamiennych Górnego Śląska Przegląd, Górniczy, 17, 443. ; Kong (2014), i in i Improvement of ash flow properties of low - rank coal for entrained flow gasifier, Fuel, 120, 122, doi.org/10.1016/j.fuel.2013.12.001 ; Pareek (1985), i Trace elements and their variation along seam profiles of certain coal seams of Middle and Upper Barakar Formations ( lower Permian ) in East Bokaro Coalfield District Hazaribagh India, International Journal of Coal Geology, 5, 281, doi.org/10.1016/0166-5162(85)90030-8 ; Hill (1990), Vertical distribution of elements in Deposit No Hat Creek British Columbia : a preliminary study, International Journal of Coal Geology, 1, 77, doi.org/10.1016/0166-5162(90)90006-K ; Huggins (2002), Overview of analytical methods for inorganic constituents in coal, International Journal of Coal Geology, 50, 169, doi.org/10.1016/S0166-5162(02)00118-0 ; Kolker (1989), i in i Trace - elements microanalysis of coals from four North American Basins using synchrotron X - rey fluorescence, International Journal of Coal Geology, 8, 117. ; Ghosh (1987), i in i A study of trace elements in lithotypes of some selected Indian Coals, International Journal of Coal Geology, 8, 269, doi.org/10.1016/0166-5162(87)90035-8 ; Diez (2002), i in Coal for metallurgical coke production : predictions of coke quality and future requirements for cokemaking, International Journal of Coal Geology, 50, 389, doi.org/10.1016/S0166-5162(02)00123-4 ; Li (2010), i in i Occurrence of non - mineral inorganic elements in macerals of low - rank coals, International Journal of Coal Geology, 81, 242, doi.org/10.1016/j.coal.2009.02.004 ; Strugała (2014), i in i Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacania węgla kamiennego Polityka Energetyczna, Energy Policy Journal, 17, 77. ; MacIntyre (1985), i in i Studies of elemental distributions within discrete coal macerals : Use of secondary ion mass spectrometry and X - ray photoelectron spectroscopy, Fuel, 1705. ; Bouška (1981), Geochemistry of coal Academy of Sciences, Czechoslovak, 1. ; Różkowska (1990), i Zawartość fosforu w węglach kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Kwartalnik, Geologiczny, 34, 611. ; Collot (2006), Matching gasification technologies to coal properties, International Journal of Coal Geology, 65, 119, doi.org/10.1016/j.coal.2005.05.003 ; Aho (2005), i Importance of coal ash composition in protecting the boiler against chlorine deposition during combustion of chlorine - rich biomass, Fuel, 201, doi.org/10.1016/j.fuel.2004.08.022 ; Bytnar (2013), i Alkalis in coal and coal clearing products, Archives of Mining Sciences, 58, 913, doi.org/10.2478/amsc-2013-0064 ; Helle (2000), i in i Mineralogical and chemical characterization of coals from Southern Chile, International Journal of Coal Geology, 44, 85, doi.org/10.1016/S0166-5162(99)00047-6 ; Moore (2012), i Mineralogy and geochemistry of the coals from the Karmozd and Kiasar coal mines Mazandaran province Iran, International Journal of Coal Geology, 96, 9, doi.org/10.1016/j.coal.2012.02.012 ; Róg (1999), i Parzentny Wpływ składu petrograficznego frakcji gęstościowych węgla na jego własności koksownicze Przegląd nr, Górniczy, 55, 10. ; Gürdal (2011), Abundances and modes of occurrence of trace elements in the Çan coals Miocene Çanakkale - Turkey, International Journal of Coal Geology, 87, 157, doi.org/10.1016/j.coal.2011.06.008 ; Dai (2005), i in i Concentration and distribution of elements in Late Permian coals from western Guizhou China, International Journal of Coal Geology, 61, 191, doi.org/10.1016/j.coal.2004.07.003 ; Minkin (1982), i in i Proton microprobe determination of elemental concentrations in coal macerals, Scanning Elektron Microscope, 1, 175. ; Kuhl (1980), Substancja mineralna w węglu Przegląd nr, Górniczy, 36, 61. ; Sia (2011), i Concentration and association of minor and trace elements in Mukah coal from Sarawak Malaysia with emphasis on the potentially hazardous trace elements, International Journal of Coal Geology, 88, 179, doi.org/10.1016/j.coal.2011.09.011 ; Probierz (1989), Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia ( GZW ) Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s, Górnictwo, 1. ; Strugała (2004), i Związki alkaliczne w koksie - źródła i formy ich występowania, Karbo, 49, 84. ; Lopo (1999), de Sousa e Vasconcelos The petrographic composition of world coals Statistical results obtained from a literature survey with reference to coal type ( maceral composition ), International Journal of Coal Geology, 40, 27, doi.org/10.1016/S0166-5162(98)00056-1 ; Zhou (2010), i in i Geochemistry and mineralogy of coal in the recently explored Zhundong large coal field in the Junggar basin Xinjiang province China, International Journal of Coal Geology, 82, 51, doi.org/10.1016/j.coal.2009.12.015 ; Spears (1999), i Geochemistry and origin of elements in some UK, International Journal of Coal Geology, 38, 161, doi.org/10.1016/S0166-5162(98)00012-3 ; Shao (2003), i in i Petrology and geochemistry of the high - sulphur coals from the Upper Permian carbonate coal measures in the Heshan Coalfield southern China, International Journal of Coal Geology, 55, 1, doi.org/10.1016/S0166-5162(03)00031-4 ; Pollock (2000), i in i Mineralogical and elemental variation of coal from Alberta Canada : an example from the No seam Genesee Mine, International Journal of Coal Geology, 43, 259, doi.org/10.1016/S0166-5162(99)00063-4 ; Birk (1989), The occurence and distribution of trace elements in minerale and macerals of bituminous seams : Sydney Coalfield Nova Scotia Canada, International Journal of Coal Geology, 8, 117. ; Fu (2013), i in i Minerals and potentially hazardous trace elements in the Late Triassic coals from the Qiangtang Basin China, International Journal of Coal Geology, 116, 93, doi.org/10.1016/j.coal.2013.07.013 ; Vassilev (1996), i in i Some relationships between coal rank and chemical and mineral composition, Fuel, 1537, doi.org/10.1016/0016-2361(96)00116-0 ; Zhuang (2012), i in i Mineralogy and geochemistry of the Late Permian coals in the Huayingshan coal - bearing area Sichuan Province China, International Journal of Coal Geology, 94, 271, doi.org/10.1016/j.coal.2012.01.002 ; Mukherjee (1988), i in i A statistical approach to the study of the distribution of trace elements and their organic / inorganic affinity in Lower Gondwana Coals of India, International Journal of Coal Geology, 10, 99, doi.org/10.1016/0166-5162(88)90007-9 ; Gryglewicz (1991), i Forms of sulphur in some polish coking coals of high sulphur kontent Journal of Aplied Chemistry, Polish, 35, 219. ; Asuen (1988), Elemental concentrations and their relationship in Howick Coal Group England, Chemie Erde, 48, 321. ; Ketris (2009), i Estimations of Clarkes for Carbonaceous biolithes : World avarages for trace element contents in black shales and coals, International Journal of Coal Geology, 78, 135, doi.org/10.1016/j.coal.2009.01.002 ; Świetlik (2000), Chlor w węglu - występowanie i zachowanie w procesach technicznych, Karbo, 45, 358. ; Prachiti (2011), i in i Geochemical systematics and precious metal content of the sedimentary horizons of Lower Gondwanas from the Sattupalli coal field Godavari Valley India, International Journal of Coal Geology, 88, 83, doi.org/10.1016/j.coal.2011.08.005 ; Michalik (2001), i Parametry jakościowe koksu spełniające wymagania procesu wielkopiecowego a właściwości dostępnej bazy węglowej nr, Karbo, 46, 53. ; Alastuey (2001), i in i Geochemistry mineralogy and technological properties of the main Stephanian ( Carboniferous ) coal seams from the Puertollano Basin Spain, International Journal of Coal Geology, 45, 247, doi.org/10.1016/S0166-5162(00)00036-7 ; Lyons (1989), i in i Chemistry and origin of minor and trace elements in vitrinite concentrates from a rank series from the eastern United States and Australia, International Journal of Coal Geology, 13, 481, doi.org/10.1016/0166-5162(89)90105-5 ; Idzikowski (1959), O wystepowaniu niektórych mikroelementów w węglach kamiennych warstw rudzkich i siodłowych na Górnym Śląsku Archiwum, Mineralogiczne, 23, 272. ; Borowski (1968), Problem uwęglenia pokładów i pochodzenia metanu na tle wulkanizmu w południowej części Zagłębia Górnośląskiego Przegląd, Górniczy, 24, 165. ; Porada (2014), i in i Ocena przydatności polskich węgli do procesu zgazowania Polityka Energetyczna, Energy Policy Journal, 17, 89. ; Kruszewska (1982), Wstępna ocena przydatności węgli kamiennych GZW w kokso - i karbochemii w świetle badań petrograficznych Kwartalnik, Geologiczny, 26, 71. ; Zhang (2002), I in i Trace element abundances in major minerals of Late Permian coals from southwestern Guizhou province China, International Journal of Coal Geology, 53, 55, doi.org/10.1016/S0166-5162(02)00164-7 ; Morga (2005), Występowanie fosfory w węglu kamiennym i jego znaczenie w produkcji koksu Przegląd, Górniczy, 61, 31.
×