Details

Title

The development of the market of qualified coal fuels in Poland

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2017

Volume

vol. 33

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2017

Identifier

DOI: 10.1515/gospo-2017-0031

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2017; vol. 33; No 3

References

Sobczyk (2012), at Threats to Areas of Natural Interest Ochrona Środowiska - Annual Set The Envi - ronment Protection vol Middle Pomeranian Scientific Society of the Environment Protection pp in Polish, null, 14, 262. ; Pawul (2011), ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju Problems of sustainable development vol no, null, 1. ; Klojzy (2016), Paw Possibilities of utilization of aggregates and extractive waste from hard coal mining at Janina Mine in the process of reclamation of open - pit mines - vol issue in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 111. ; Rozporządzenie Ministra Rozwoju (2016), Projekt Projekt sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe o mocy nie większej niż Available at https legislacja rcl gov pl projekt katalog Accessed in Polish, Online, 09. ; Klojzy (2016), Karczmarczyk at al a Klojzy Sulfur as a parameter in the suitability assessment of gangue from coal mining for reclamation of opencast excavation , taking into requirements regarding protection of the soil Web of Conferences SEED Available at : https www s, Online, 10. ; Grudziński (2012), oceny konkurencyjności krajowego węgla kamiennego do produkcji energii elektrycznej Rozprawy Monografie nr in Polish, null, 180. ; April (2015), Commission Regulation - Commission Regulation EU of implementing Directive EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers with EEA relevance Available at : http eur lex europa eu Accessed, Text Online, 28, 1189. ; Stala (2014), a Import of hard coal to nr in Polish, null, 32. ; Kotły (2012), grzewcze grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do kW wymagania badania i oznakowanie ( in Polish, null, 303. ; Efektywność (2016), energetyczna Available at www iee org pl Accessed in Polish, Online, 120. ; Uchwała (2017), Nr Śląskiego dnia kwietnia sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji których następuje spalanie paliw Available at http bip slaskie pl dokumenty pdf Accessed in Polish, Online, 36, 04. ; Mirkowski (2010), at - Comparative analysis of qualified steam coal from Kazimierz - Juliusz Coal Mine and Juliusz Plant on the basis of physicochemical and petrographic studies ( in Polish - Bulletin of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish, Sciences, 315. ; Kosa (2016), Coal from the waste disposal site of the Siersza mine and its properties as a possible alternative fuel Web of Conferences SEED Available at : https www s conferences org articles sconf abs sconf seed sconf seed html Accessed, Online, 10. ; Zużycie (2012), GUS energii energii gospodarstwach domowych GUS in Polish, null, 136. ; Uchwała (2017), a Uchwała Nr XXXII Małopolskiego dnia stycznia sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji których następuje spalanie paliw Available at : https bip malopolska pl umwm a uchwala nr, Online, 17, 452. ; Stala (2014), Price competition in terms of regional demand for coal imports by smaller customers in Polish, Energy Policy Journal, 17, 65. ; Matuszek (2006), Domestic boilers for solid fuels - environmental pollution development of construction assessment criteria in Polish nr, null, 228. ; Stala (2013), Imports of coal to logistical considerations in Polish, Energy Policy Journal, 16, 125. ; ARP (null), zbytu i wielkość sprzedaży sortymentów grubych średnich i drobnych oraz miałów do wybranych grup odbiorców lat Katowicach dane przetworzone na podstawie wyników badania statystycznego statystki publicznej Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, null, 2012. ; Lorenz (2014), oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla Rozprawy Monografie nr in Polish, null, 188. ; Dziok (null), odpadach procesu wzbogacania węgli - issue in Polish, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 2015. ; Polsce (2016), i jakich i jakich kotłów pomp ciepła sprzedano rynku instalacyjnogrzewczego zebrane i opracowane przez in Polish, null, 12. ; Zużycie (2014), GUS energii energii gospodarstwach domowych GUS in Polish, null, 158. ; ARP (2017), baza danych Available at www arp pl Accessed in Polish, Online, 1. ; Zużycie (null), GUS paliw paliw i nośników energii GUS wydania lat, null, 2004. ; Klojzy (2013), Studies of mercury content in selected coal seams of teh Upper Sielsian Coal Basin - issue, Surowcami Mineralnymi Mineral Resources Management, 29. ; Stala (2016), Coal imports in the Polish markets - the observed trends in distribution nr in Polish, null, 13.
×