Szczegóły

Tytuł artykułu

Spectrum Allocation Policy in Elastic Optical Networks

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/eletel-2017-0053 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)
×