Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Leaf Colour of Selected Field Bean Cultivars which Differ in Attracting Black Bean Aphid (Aphis Fabae Scop.)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 48

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2008

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-008-0023-8 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Referencje

Kennedy J. (1976), Host-plant finding by flying aphids, Symp. Biol. Hung., 16, 121. ; Niezgodziński P. (1993), Doskonalenie metod i sposobów zwalczania szkodników bobiku, Zesz. Przyrod. OTPN, 29, 89. ; Sądej W. (1996), Zagrożenie upraw bobiku (Vicia faba minor) przez mszycą burakową Aphis fabae Scop, Acta Acad. Agricult., 63, 239. ; Sądej W. (2000), Biologiczne wskaźniki ochrony upraw bobiku Vicia faba L. minor przed mszycami Aphididae Rozprawy i Monografie Wyd. ; Wiwart M. (1999), Computer colour image analysis of field bean leaves (Vicia faba minor) under occurrence of Aphis fabae Scop. migrating individuals. Aphids and Other Homopterous Insects, PAS, Warszawa, 7, 339. ; Złotkowski J. (1999), Aphids on cultivated varieties of horse bean. Aphis and Other Homopterous Insects, PAS, Olsztyn, 7, 111. ; Gonzalez R. (2002), Digital Image Processing. ; Goszczyński W. (1992), Aphis fabae Scop. on field beans (Vicia faba ssp. minor) - life cycle and the direct harmfulness. Aphis and Other Homopterous Insects, PAS, Warsaw, 3, 51.
×