Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytophthora Cryptogea and P. Citrophthora; New Pathogens of Forsythia Intermedia in Polish Ornamental Hardy Nursery Stocks

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2008

Wolumin

vol. 48

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2008

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-008-0058-x ; ISSN 1427-4345 ; eISSN 1899-007X

Źródło

Journal of Plant Protection Research; 2008; vol. 48; No 4

Referencje

Cacciola S. (1994), <i>Forsythia</i>: A new host of <i>Phytophthora nicotianae</i> in Italy, Plant Dis, 78, 525. ; Daughtery M. (2001), Diseases of Woody Ornamentals and Trees in Nurseries, 168. ; Hong C. (2005), Shoot blight of <i>Forsythia intermedia</i> in Virginia nurseries caused by <i>Phytophthora nicotianae</i>, Plant Dis, 89, 430. ; Moorman G. 2007. <i>Phytophthora</i> root rot. Online. <a target="_blank" href='http://www.ppath.cas.psu.edu/EXTENSION/plant_disease/pdf%20Misc/Phytophthora%20Root%20Rot%20on%20Woody%20Ornamentals.pdf'>http://www.ppath.cas.psu.edu/EXTENSION/plant_disease/pdf%20Misc/Phytophthora%20Root%20Rot%20on%20Woody%20Ornamentals.pdf</a> ; Orlikowski L. (1978), The occurrence of <i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybr. et Laff. in gerbera (<i>Gerbera jamesonii</i> Bolus) growing sites, Bull. Pol. Ascad. Sci, 26, 495. ; Orlikowski L. (1996), Phytophthora stem rot of Pelargonium, Phytopathol. Pol, 12, 79. ; Orlikowski L. (1995), <i>Phytophthora</i> species in Polish ornamental nurseries. I. Isolation and identification of <i>Phytophthora</i> species, Phytopathol. Pol, 9, 73. ; Orlikowski L. (2007), Phytophthora spp. in Polish ornamental nurseries. I. perennial plants, new hosts of P. cryptogea, J. Plant Prot. Res, 4, 401. ; Orlikowski L. (2005), Occurrence of <i>Phytophthora citrophthora</i> on <i>Syringa vulgaris</i> in Poland, Acta Mycol, 2, 175. ; Orlikowski L. (2006), <i>Phytophthora tropicalis</i>, a new pathogen of ornamental plants in Poland, J. Plant Prot. Res, 46, 103. ; Szkuta G. (2004), Występowanie, izolacja identyfikacja i szkodliwość gatunków z rodzaju <i>Phytophthora</i> w szkółkach roślin iglastych, 191. ; Vegh I. (1987), Champignons des arbustes et arbustes d'ornament, 26. ; Vegh I. (1976), Le deperissement des arbustes d'ornament provoque par des <i>Phytophthora</i>, principalement <i>P. cinnamomi</i>, J. d'etude sur les cultures en conteneurs, Paris, 8.01, 35.
×